स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को नमोबुद्ध नगरपालिकाको उम्मेदवारहरुका लागि चुनाव चिन्ह

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को नमोबुद्ध नगरपालिकाको उम्मेदवारहरुका लागि चुनाव चिन्ह

ढुण्डीराज दाहाल

यस दाप्चा काशिखण्ड नगरपालिकाको लेखापाल तथा सुचना अधिकारि

श्री ढुण्डीराज दाहाल